Přírodní poloha Turnova


Turnov se rozkládá na přelomu dvou geologických celků Českého masívu. Severně vychází z Ještědsko-kozákovského hřebenu, kde celou oblast protíná řeka Jizera od Železného Brodu a Malé Skály. Západní část města se zprvu strmě zvedá nad Jizeru - Daliměřice, Hrubý Rohozec a Vazovecký potok - Malý Rohozec, Mokřiny. Následuje už jen plošina přerušená pouze údolím Odolenovického potoka. Tato část je přechodem k Ralské pahorkatině. Zvlněný terén probíhá i východně od toku Jizery směrem k obcím Mírová pod Kozákovem a Karlovice.

Na svažitém terénu v klínu tvořeném Jizerou a Stebenkou leží vlastní historické i obchodní centrum města. Na jihu město Turnov zasahuje do útvaru Jičínské pahorkatiny, kde převládají údolí a pískovcové skály.


Podívejte se také:
Historie města Turnov
Ubytování Český ráj
Sportovní a kulturní aktivity pro volný čas v okolí Turnova, zábava