Historie města Turnov


Město Turnov bylo založeno ve 13. století českým rodem Markvarticů. Roku 1238 Jaroslav z Hruštice vybudoval hrad Valdštejn, po němž začali používat také rodové jméno Valdštejnové. Jaroslav si postavil své sídlo na Lemberku nedaleko lužických hranic. Společně poté kolem poloviny 13.století založili na hranici svých panství město Turnov. Zároveň nad pravým břehem řeky Jizery vznikl hrad Rohozec, který postavil Havlův vnuk Ryba. Tím se město Turnov rozdělilo na dlouhá léta mezi Lemberky a Valdštejny. Dvojvládí ztrpčovalo život nejen občanům města, ale také radě a vedoucím orgánům, protože vše záviselo na dohodách a vztazích obou majitelů.

Turnov ležel na obchodní cestě do Žitavy, a to byl jeden z hlavních důvodů jeho rozkvětu. Až do roku 1468, kdy bylo město postiženo nájezdem německých lužických měst a vypleněno. Osvobození přišlo až od vojsk Jiřího z Poděbrad. Turnov získal nové majitele v podobě Krajířovů z Krajku. Během první třetiny 16. st. připadl postupně Valdštejn, Hrubá Skála i Rotštejn mocnému rodu Smiřických. Po požáru v roce 1538 se začal turnovský majetek opět dělit, a to mezi panství Svijany a pána Jáchyma Ondřeje Šlika. Po bitvě na Bílé Hoře a stavovském povstání se stalo město majetkem Albrechta z Valdštejna a součástí Frýdlantského vévodství. Od počátku 18. století se začínají rozvíjet obory související se stavebním rozvojem a skelnou kompozicí. Na konci 18. st. měl Turnov 200 domů a přes 2 000 obyvatel.

Významným rokem pro město byl revoluční rok 1848, kdy byla zrušena robota. Turnov se stal sídlem soudního a posléze i politického okresu a vznikají nové průmyslové podniky. Byly tu pivovary, pekárny, dvě továrny na piana a pianina, parní pila bratří Plátků, dvě cihelny a další firmy. Na přelomu století se stává z Turnova významný dopravní uzel.

Úpadek přišel až v období obou světových válek. V obou bylo ztraceno mnoho životů místních občanů, jak na válečných bojištích, tak v odboji nebo při holocaustech. V meziválečném období však prožívá Turnov také ekonomický rozvoj, zvláště v kamenářství a sklářství. Po roce 1948 dochází k zestátňování podníků, a i Turnov zažívá krutá léta komunistické vlády. Po listopadu 1989 dochází opět k prudkému rozvoji až do současného stavu, kdy město těží z turistického ruchu, a je kulturním centem Českého ráje.


Zdroj: Wikipedie.org